Prof. Dr. Nuray AkyolGÖZ HASTALIKLARI

Miyopi

Görüntünün retina üzerinde değil, retina önünde  oluşması olarak tarif edilebilir. Kırma kusurları arasında en sık rastlananıdır. Farklı ırklarda sıklığı değişmekle birlikte(%10-%60),insanların kabaca üçte biri miyoptur. Eskimolarda oran en düşük, uzak doğulularda en yüksektir. Yakın aktivitelerin günlük yaşamımızda ağırlığı arttıkça miyopi sıklığı da artmaktadır. Miyoplar uzağı göremezler ama eğer çok ileri bir miyopi söz konusu değilse yakın görmeleri iyidir.

Miyopi tipleri

Aksiyel, korneal ve lentiküler olmak üzere üç tipi vardır. Aksiyel miyopide gözün ön-arka aksı normalde olması gereken 22-23 mm den daha uzundur; bu en yaygın miyopi tipidir. Diğer tiplerde miyopinin nedeni gözün kırıcı ortamlarının normalden daha fazla kırma gücüne sahip olmasıdır. Korneal myopide kornea dikleşmiş ve kırıcılığı artmıştır. Keratokonüste görülen miyopi buna örnektir. Lentiküler miyopide ise lensin kalınlığı artmış veya kırma indeksi değişmiştir. Kataraktların başlangıç döneminde izlenen miyopi buna en iyi örnektir.

Bir göz hastalığı olarak miyopi

-6.0 dioptriye kadar olan miyoplar "basit miyop" olarak adlandırılırlar ve birlikte bir göz hastalığı veya yapısal bozukluğu bulundurmazlar. Gözün ön-arka aksındaki her  mm lik artış 3.0 dioptrilik myopiye karşılık gelir. Basit myoplarda bu mesafenin artmış olması dışında göz tamamen normaldir. Bu grup için sadece orta yaşlarda artmış glokom riskinden söz edilebilir. Daha yüksek dioptriler "patolojik miyopi" olarak adlandırılır ve göz yapısı, retina ve görme siniri anatomisi bozulmuştur. Patolojik miyopi başta retina yırtıkları olmak üzere pek çok göz hastalığına davetiye çıkarır. Görme azlıklarını izleyen myopi de(deprivasyon miyopisi ) aksiyel-patolojik miyopiye örnektir.

Miyopi kaç yaşında başlar?

Miyopi her yaşta görülebilir ama en sık görülen tipi 8-12 yaşta başlayan okul miyopisidir. Kategorik olarak hemen daima basit myopidir. Bu çocukların çoğunun bir ya da iki ebeveyninde de aynı yaşlarda başlayan miyopi öyküsü vardır. Yirmili yaşlara kadar ilerlemesini sürdürür ve sonra sabit kalır.  Geç miyopi adı verilen, 16-20 yaşlarda başlayıp orta yaşlara kadar ilerleyen miyopi tipi ise daha yavaş ilerler ve genellikle 2-3 dioptriyi geçmez. Bebeklikte başlayan miyoplar çoğu kez patolojik miyopi haline gelirler.

Miyopi neden ilerler?

Son yıllarda erken okul yıllarında başlayan ve "okul miyopisi" olarak adlandırılan miyopinin neden hızlı progresyon gösterdiği ile ilgili, sayıları yüzbinleri bulan olgularla çok sayıda karşılaştırmalı çalışma yapılmış, aynı gen havuzunda myopisi hızlı ve yavaş ilerleme gösteren gruplar karşılaştırılmıştır. Çoğu miyopinin sık görüldüğü uzak doğudan bildirilen bu çalışmaların bir bölümü de prospektif çalışmalardır; yani önceki çalışmalarda miyopi ilerlemesini yavaşlattığı düşünülen fiziksel koşullar ve aktivite biçimleri, istatistiksel karşılaştırmalara olanak sağlayacak şekilde çalışma gruplarına standart olarak uygulanmıştır. Bu çalışmalarda elde edilen bulgular bizi üç önemli sonuca götürmektedir: Birincisi dış ortam fiziksel aktivitesi ne kadar çoksa miyopi ilerlemesi o kadar yavaşlamaktadır. İkincisi, yakın ekran aktivitesi ne kadar fazlaysa ilerleme o kadar hızlanmaktadır. Üçüncü ve belki de en yeni konu ise, ultraviolenin myopi ilerlemesini yavaşlatabileceği konusudur. Elbette ki dış ortam aktivitesi ile güneş ışınlarına maruz kalma birbiriyle ilintili olabilir.

Gece Lensi (ortokeratoloji) ile miyopi ilerlemesi durdurulabilir mi?

Miyopi ilerlemesini neyin tetiklediğini değerlendiren çalışmalar, retina periferine düşen bulanık imajın göz küresinin ön-arka çapını uzatacak bir çeşit hormon salgılattığı, bu uzamanın da aksiyel miyopiyi artırdığını destekleyen sonuçlar vermektedir. Bu noktadan hareketle, gözlük ve kontakt lenslerde periferdeki bulanık imajı ortadan kaldıracak teknolojik yenilikler üzerinde çalışılmaktadır. Gece kullanılan özel tasarım(reverse geometri) kontakt lenslerin erken kullanılmaya başlandığında miyopi ilerlemesini yavaşlatacağını gösteren pek çok ikna edici bilimsel çalışma vardır. Bu lensler gece 6-8 saat kullanıldığında korneayı şekillendirirler ve myopi ilerlemesini engellemekle kalmayıp çocuklara gündüz lenssiz ve gözlüksüz iyi bir görüş sunarlar. En yararlı olduğu yaş grubu 8-12 arası yaşlar olmakla birlikte, geç başlayan myoplarda 18 yaşına kadar bu amaçla kullanılabilirler. Miyopi ilerlemesinin artık durmuş olduğu erişkin yaş grubunda ise, kuruluk ve başka nedenlerle gündüz kontak lens kullanamayan az sayıda hastada uygulanabilirler.

Gece Lensi çocuklarda güvenli bir tedavi seçeceği midir?

Gece lensi aracılığı ile yapılan Ortokeratoloji, zaten 6-12 yaş çocuklar için tasarlanmış bir tedavi yöntemidir. Uygulayan hekimin önerilerine sadık kalındığında, yeni jenerasyon ortokeratoloji lenslerinin yan etki riski yumuşak kontak lenslerden daha düşüktür.

Myopinin laser ile tedavisi

En kestirilebilir sonuçlar 2.0 D -6.0 D aralığında olmak üzere myopi laser ile tedavi edilebilir. Ancak miyopinin ilerlemesi durmuş olmalı, başta glokom ve retina hastalıkları olmak üzere başka bir göz hastalığı olmamalı, kornea kalınlığı belli bir değerin üzerinde olmalıdır. Tüm koşullar sağlansa bile, çok küçük oranda bir hasta grubunda laser ile tedavide görme azalabilir. Daha büyük bir hasta grubunda da gece görüşte bozulma, ışık etrafında haleler görülmesi veya ilerleyici düzensiz myop astigmat gelişebilir.

Prof. Dr. Nuray AkyolProf. Dr. Nuray Akyol
BLOG
Prof. Dr. Nuray AkyolProf. Dr. Nuray AkyolGöz Hastalıkları
Telefon: 0312 466 7543
Prof. Dr. Nuray AkyolProf. Dr. Nuray AkyolGöz Hastalıkları
Telefon: 0312 466 7543
İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için Çerez Politikası ve site kullanım kuralları sayfasını inceleyebilirsiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.