Prof. Dr. Nuray AkyolGÖZ HASTALIKLARI

Miyopi

Görüntünün retina üzerinde değil, retina önünde  oluşması olarak tarif edilebilir. Kırma kusurları arasında en sık rastlananıdır. Farklı ırklarda sıklığı değişmekle birlikte(%10-%60),insanların kabaca üçte biri miyoptur. Eskimolarda oran en düşük, uzak doğulularda en yüksektir. Yakın aktivitelerin günlük yaşamımızda ağırlığı arttıkça miyopi sıklığı da artmaktadır. Miyoplar uzağı göremezler ama eğer çok ileri bir miyopi söz konusu değilse yakın görmeleri iyidir.

Miyopi tipleri

Aksiyel, korneal ve lentiküler olmak üzere üç tipi vardır. Aksiyel miyopide gözün ön-arka aksı normalde olması gereken 22-23 mm den daha uzundur; bu en yaygın miyopi tipidir. Diğer tiplerde miyopinin nedeni gözün kırıcı ortamlarının normalden daha fazla kırma gücüne sahip olmasıdır. Korneal myopide kornea dikleşmiş ve kırıcılığı artmıştır. Keratokonüste görülen miyopi buna örnektir. Lentiküler miyopide ise lensin kalınlığı artmış veya kırma indeksi değişmiştir. Kataraktların başlangıç döneminde izlenen miyopi buna en iyi örnektir.

Bir göz hastalığı olarak miyopi

-6.0 dioptriye kadar olan miyoplar "basit miyop" olarak adlandırılırlar ve birlikte bir göz hastalığı veya yapısal bozukluğu bulundurmazlar. Gözün ön-arka aksındaki her  mm lik artış 3.0 dioptrilik myopiye karşılık gelir. Basit myoplarda bu mesafenin artmış olması dışında göz tamamen normaldir. Bu grup için sadece orta yaşlarda artmış glokom riskinden söz edilebilir. Daha yüksek dioptriler "patolojik miyopi" olarak adlandırılır ve göz yapısı, retina ve görme siniri anatomisi bozulmuştur. Patolojik miyopi başta retina yırtıkları olmak üzere pek çok göz hastalığına davetiye çıkarır. Görme azlıklarını izleyen myopi de(deprivasyon miyopisi ) aksiyel-patolojik miyopiye örnektir.

Miyopi kaç yaşında başlar?

Miyopi her yaşta görülebilir ama en sık görülen tipi 8-12 yaşta başlayan okul miyopisidir. Kategorik olarak hemen daima basit myopidir. Bu çocukların çoğunun bir ya da iki ebeveyninde de aynı yaşlarda başlayan miyopi öyküsü vardır. Yirmili yaşlara kadar ilerlemesini sürdürür ve sonra sabit kalır.  Geç miyopi adı verilen, 16-20 yaşlarda başlayıp orta yaşlara kadar ilerleyen miyopi tipi ise daha yavaş ilerler ve genellikle 2-3 dioptriyi geçmez. Bebeklikte başlayan miyoplar çoğu kez patolojik miyopi haline gelirler.

Miyopi neden ilerler?

Son yıllarda erken okul yıllarında başlayan ve "okul miyopisi" olarak adlandırılan miyopinin neden hızlı progresyon gösterdiği ile ilgili, sayıları yüzbinleri bulan olgularla çok sayıda karşılaştırmalı çalışma yapılmış, aynı gen havuzunda myopisi hızlı ve yavaş ilerleme gösteren gruplar karşılaştırılmıştır. Çoğu miyopinin sık görüldüğü uzak doğudan bildirilen bu çalışmaların bir bölümü de prospektif çalışmalardır; yani önceki çalışmalarda miyopi ilerlemesini yavaşlattığı düşünülen fiziksel koşullar ve aktivite biçimleri, istatistiksel karşılaştırmalara olanak sağlayacak şekilde çalışma gruplarına standart olarak uygulanmıştır. Bu çalışmalarda elde edilen bulgular bizi üç önemli sonuca götürmektedir: Birincisi dış ortam fiziksel aktivitesi ne kadar çoksa miyopi ilerlemesi o kadar yavaşlamaktadır. İkincisi, yakın ekran aktivitesi ne kadar fazlaysa ilerleme o kadar hızlanmaktadır. Üçüncü ve belki de en yeni konu ise, ultraviolenin myopi ilerlemesini yavaşlatabileceği konusudur. Elbette ki dış ortam aktivitesi ile güneş ışınlarına maruz kalma birbiriyle ilintili olabilir.

Gece Lensi (ortokeratoloji) ile miyopi ilerlemesi durdurulabilir mi?

Miyopi ilerlemesini neyin tetiklediğini değerlendiren çalışmalar, retina periferine düşen bulanık imajın göz küresinin ön-arka çapını uzatacak bir çeşit hormon salgılattığı, bu uzamanın da aksiyel miyopiyi artırdığını destekleyen sonuçlar vermektedir. Bu noktadan hareketle, gözlük ve kontakt lenslerde periferdeki bulanık imajı ortadan kaldıracak teknolojik yenilikler üzerinde çalışılmaktadır. Gece kullanılan özel tasarım(reverse geometri) kontakt lenslerin erken kullanılmaya başlandığında miyopi ilerlemesini yavaşlatacağını gösteren pek çok ikna edici bilimsel çalışma vardır. Bu lensler gece 6-8 saat kullanıldığında korneayı şekillendirirler ve myopi ilerlemesini engellemekle kalmayıp çocuklara gündüz lenssiz ve gözlüksüz iyi bir görüş sunarlar. En yararlı olduğu yaş grubu 8-12 arası yaşlar olmakla birlikte, geç başlayan myoplarda 18 yaşına kadar bu amaçla kullanılabilirler. Miyopi ilerlemesinin artık durmuş olduğu erişkin yaş grubunda ise, kuruluk ve başka nedenlerle gündüz kontak lens kullanamayan az sayıda hastada uygulanabilirler.

Gece Lensi çocuklarda güvenli bir tedavi seçeceği midir?

Gece lensi aracılığı ile yapılan Ortokeratoloji, zaten 6-12 yaş çocuklar için tasarlanmış bir tedavi yöntemidir. Uygulayan hekimin önerilerine sadık kalındığında, yeni jenerasyon ortokeratoloji lenslerinin yan etki riski yumuşak kontak lenslerden daha düşüktür.

Myopinin laser ile tedavisi

En kestirilebilir sonuçlar 2.0 D -6.0 D aralığında olmak üzere myopi laser ile tedavi edilebilir. Ancak miyopinin ilerlemesi durmuş olmalı, başta glokom ve retina hastalıkları olmak üzere başka bir göz hastalığı olmamalı, kornea kalınlığı belli bir değerin üzerinde olmalıdır. Tüm koşullar sağlansa bile, çok küçük oranda bir hasta grubunda laser ile tedavide görme azalabilir. Daha büyük bir hasta grubunda da gece görüşte bozulma, ışık etrafında haleler görülmesi veya ilerleyici düzensiz myop astigmat gelişebilir.

Prof. Dr. Nuray AkyolProf. Dr. Nuray Akyol
BLOG
Hasta Yorumları Tüm Yorumlar Göster
Hilal Tanrıkut

01.06.2017Güvenilir ve huzurlu bir muayene ve doğru teşhisin adresi bizim için Nuray Hocamız...Kendi de bir anne olduğundan çocuklara yaklaşımı son derece ılımlı. Titiz ve dikkatli, iletişime açık ...Aklınıza takılabilecek herşeyi sorabilirsiniz ve en güzeli tüm sorularınıza anlayabileceginiz cevaplar alabilirsiniz:) Beş yıldır kızımla birlikte her muayenede hem bilgilendik hem de keyifle sohbet ettik... Dr. İlksen Hilal Tanrıkut ( Mühendis) Zeynep Nazın Annesi

Alime Yüksel

30.05.2017Ben, kızım, eşim ve annemin gözleri yıllardır -yaklaşık 10 yıldır sevgili doktorumuz Nuray Akyol'a emanet. Hem ben hem eşim çocukluktan itibaren miyopuz. O nedenle şimdi 10 yaşında olan kızımızın göz muayenesini bebekliğinden itibaren düzenli yaptırdık. Nuray Hoca nerede biz orada. Alime Yüksel

Gülin Dökmeci

09.05.2017Uzun yıllar önce bir okul kazası vesilesiyle gittiğimiz hastanede tanışmıştık Nuray Hoca ile. O sırada oğlumun gözünde miyop olduğu tesadüfen ortaya çıktı. O zamandan beri, titizliği, bilgisi, ilgisi ,sevecen yaklaşımı ve alanındaki yenilikleri takip etmesiyle takdir ettiğimiz Nuray Hoca tüm ailemizin göz doktoru oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Gönül Mimioğlu

09.05.2017Glokom tanısı ile senelerdir tedavi görürken yolum bu konuda uzman olmanız dolayısı ile sizinle 2010 yılında kesişti. Bana bu konuda vermiş olduğunuz güven ile senelerdir takipte kalarak hastalığımın ilerlemesini durdurdunuz. Güler yüzünüz ve emeğiniz için binlerce teşekkür !

Erol Ertekin

05.05.2017Sizinle uzun yıllara dayanan doktor-hasta ilişkimiz oldu. Tedavim sırasında her hastaya olduğu gibi bana da gösterdiğiniz yakın ilgi nedeniyle şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Uzun yıllar göz hastalarına derman olmanız dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Erol Ertekin.

İlhan Güneri

28.04.2015Şeker hastasıyım, Nuray Hocama göz kontrolü için gittim. Ancak bu arada göz tansiyonunun yüksek olduğunu fark etti ve uzun bir süre takibe aldı. Takip sonucunda Glokom olduğu kanaatine vardı. Yaklaşık 10 yıldır Glokom takibin deyim. Göz tansiyonum düştü. HRT ve Görme alanı değerleri yaşa bağlı bozukluklar dışında iyi gidiyor. Hastalık teşhis ve tedavisi ile hasta takibindeki titizliği Nuray Hocanın en önemli özelliği. Her türlü sorunda zamanında önlem alıp tedavi eden Nuray Hocama minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla.

Doga Kahramangil

02.04.2017Nuray Hanım'ın yaklaşık 10 yıldır hastasıyım, aslında kendisi için ailemizin doktoru diyebilirim. Kendisine ilk ziyaretimizde henüz göz tansiyonu ölçümü yapılmayan bir yaşta olmama karşın tesadüfen ölçümüm alınmış ve yüksek çıkmıştı. Nuray Hanım bu tesadüfi bulgunun o zamandan peşine düşüp ailemizde varolan glokom öyküsünü de göz önünde bulundurarak beni takibe almıştı. Birçok test, birçok ölçüm, kimi zaman kendisinin “bir de ben ölçeyim” dediği uzun muayeneler 10-11 yaşlarında bir çocuğun en çok sevdiği şey değildi belki ancak kendisi tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamıştı. Bu süreçte ailemin tüm sorularını cevaplamış, her prosedürle ilgili açıklamalar yapmış, bir yandan da benim çocukça taleplerimi hep anlayışla karşılamıştı. Sadece göz tansiyonu için değil, gözle ilgili her türlü sorunumuzda ailecek kapısını çalar olmuştuk. Nuray Hanım'a hastalarına ilgisi, hekimliği ve anlayışı için teşekkür ediyorum.

Av. Mahmut EKİCİ-Sibel EKİCİ

17.03.2017Hayattaki yaşama sebeplerimiz, biricik evlatlarımızın üzerinde en çok titrediğimiz konu olan sağlıkları ve özellik göz sağlığı ve tedavileri hakkında Doktor Nuray Hanım'ın tıbbi bilgisinin yanı sıra göstermiş olduğu nezaket ve ilgisi bizleri çok memnun etmiştir. 300 km uzaktan da olsa en ufak bir göz problemimizde Doktor Nuray Hanım'a danışmak ve doktor Nuray Hanım'ın gösterdiği yollar ile oğullarımızı tedavi süreçlerinin olumlu sonuçlandığı görmek bizleri çok memnun ve mutlu etti. Ailecek göz problemlerimiz ile ilgili Doktor Nuray AKYOL Hanımefendiye danışmak ve tüm tedavi süreçlerini doktorumuz gözetiminde sürdürdürmek bizlere güven verdi. Bu durum için çok memnunuz. Alanında uzman bir tabip tarafından yardım ve destek görmek bizler için ve özellikle evlatlarımız için çok önemliydi. En kalbi teşekkürlerimizi,saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Nuray AkyolProf. Dr. Nuray AkyolGöz Hastalıkları
Telefon: 0312 466 7543
Prof. Dr. Nuray AkyolProf. Dr. Nuray AkyolGöz Hastalıkları
Telefon: 0312 466 7543