Prof. Dr. Nuray AkyolGÖZ HASTALIKLARI

Çocuklarda Rutin Göz Muayeneleri

Çocuk doktorunuz her sağlam çocuk muayenesi esnasında çocuğunuzun gözlerini de değerlendirir ve kayma, doğumsal anomali ya da normal olmayan bir başka bulguyla karşılaştığında göz hekimine gönderir. Ama bebeğinizde hipermetropi, astigmatizma, göz tembelliği gibi, dışardan bakılınca belli olmayan, dolayısıyla çocuk doktorunuzun değerlendiremeyeceği problemler de olabilir. İşte bunlar için çocuğunuza herhangi bir yakınması yokken rutin göz muayenesi yaptırmanız şarttır.

Bebeklerde göz muayenesi neden gereklidir?

Bu muayenelerin en önemli amacı, çocuğunuzda var olan göz ve görme sorunlarını erken saptayarak tedavi etmek, böylece onları göz tembelliğinden korumaktır. Yaşamın ilk 4 yılı görme için plastik periyod olarak adlandırdığımız dönemdir. Doğumda görme henüz tam olarak gelişmemiştir; erişkindeki düzeyine 4 yaşlarında erişir. Bu gelişme ve olgunlaşma döneminde yalnız gözün gören tabakası değil, beyindeki bağlantı yolları da gelişimini tamamlar. Bu dönemde görmeyi geçici olarak sekteye uğratacak her türlü neden çocuğun ilerideki görmesini kalıcı olarak etkileyebilir. Bu nedenlerin en önemli 3 tanesi ise kırma kusuru, şaşılık ve ortam opasiteleridir. Bunları erken tanır ve tedavi edersek göz tembelliğinin gelişimini engellemiş oluruz; bu nedenle ilk muayenenin bebeğinizin 1 yaşını tamamlamadan yapılması önemlidir.  İkinci muayene, çocuklarda tembellik gelişmişse uygun zamanda tanısını koymak ve tedavi etmek için yapılır ve 4-10 yıl arasındaki elastik periyodun hemen başında yapılması önemlidir. Bu dönemde görmenin gelişimi tamamlanmıştır, ancak hala dışarıdan müdahale ile şekillendirilebilir.

Bebeğinizin ilk göz muayenesi ne zaman yapılmalıdır?

Biz göz hekimi olarak bebeğinizi en geç 12. ay civarında görmek isteriz. Bebeğin son derece uyumlu olduğu ve yabancılara karşı tepkilerinin henüz şiddetlenmediği 6-9 aylık dönem ilk muayene için en uygun zamandır. Amerikan Çocuk Doktorları Birliği 12-24 ay arasında yapılmasını önerirken, diğer gelişmiş ülkelerde ilk göz muayenesi 6 ay-36 ay arasında yapılır.

Bebeklerde göz muayenesi nasıl yapılır?

Bu muayenenin önemli bir bölümünü hikaye oluşturur; çocuğun kendini ifade edemediği bu yaşta ailenin gözlemleri ve o güne kadarki gelişim hakkında vereceği bilgiler son derece önemlidir. Doktorunuz size çocuğunuzun prematür olup olmadığını, gözlerinde herhangi bir olağan dışı durum hissedip hissetmediğinizi, kapakta düşüklük, yorgun görünüm, sürekli ya da zaman zaman kayma, tek ya da iki gözde sulanma gözleyip gözlemediğinizi soracaktır. Emzirirken göz teması kurduğundan, uzaktan sizi tanıdığından, objeleri görmek için yüzüne yaklaştırması gerekmediğinden de emin olmak isteyecektir. Muayeneye ebeveynlerin her ikisinin de katılmasını isteriz, bir ebeveynin dikkatini çeken olağandışı bir durum diğerinin gözünden kaçmış olabilir. Ayrıca anne-babada şaşılık, hipermetropi, tembellik gibi göz problemlerini de sorgulayabilir. Bu yaş muayenesinin olmazsa olmazı olan foto-tarama(photoscreening) gözbebeklerindeki kırmızı reflelerin yerini ve yoğunluğunu tespit ederek görmeyi tehdit eden durumlar hakkında oldukça güvenilir bilgiler sunan bir testtir. Tam olarak görme ölçümünün yerini tutmasa da konuşamayan çocuklarda son derece değerli bilgiler verir. Foto-tarama ile şaşılık, kırma kusurları retina anormallikleri (başta retinoblastom dediğimiz bir çocukluk çağı retina tümörü olmak üzere) ve ortam opasiteleri (katarakt vb) saptanabilir. Daha sonra bir göz feneriyle göz kapakları ve gözler değerlendirilir, özellikle göz kapaklarında asimetri, yaşarma, çapaklanma, göz kürelerinde normal olmayan herhangi bir görünüm kaydedilir. Bir sonraki basamak göz hareketlerinin değerlendirilmesidir. Şaşılık hayatın ilk yıllarında iki gözle birlikte(binoküler) görmenin gelişimini engelleyen en önemli problem olduğu için göz hareketlerinin değerlendirilmesi de çok önemlidir. Doktorunuz alternan kapama ve örtme-açma testleri dediğimiz, basit görünen ama pek çok olguda tanı koydurucu olan 2 testle başlayacak, gerek duyarsa başka şaşılık testleri de yapacaktır. Son olarak gözbebeklerinin simetrisi, yuvarlak olup olmadığı ve ışığa cevabını değerlendirdikten sonra gözbebeklerini bir damlayla genişleterek bebeğinizin retinasını da değerlendirir.

Bebeklerde görme nasıl ölçülür?

0-1yaş grubundaki çocuğun görme değerlendirmesi her bir göz için ayrı ayrı objelere fiksasyon yapabilme ve takip edebilme yeteneği ile yapılır. Doktorunuz gerekli görürse bu muayene esnasında basit yöntemlerle bebeğinizin görme yetisi hakkında fikir sahibi olabilir. Ancak 3 yaş altında görmenin ölçülmesi pratik olarak güçtür. Çok özel durumlarda, anestezi altında VEP adı verilen bir testle objelerin beyinde uyarılmaya neden olup olmadığı değerlendirilebilir ama bu günlük pratiğimizde nadiren ihtiyaç duyduğumuz bir yöntemdir. Görmenin ölçülebilmesi için çocuğun gördüğü objeleri tanıması ve ifade edebilmesi gerekir. Dolayısıyla ilk muayenede görme ölçülemez. Onun yerine, görmeyi olumsuz etkileyebilecek bilinen bütün durumlar değerlendirilir, mevcut olmadıklarından emin olunur ve bir sorunla karşılaşılırsa tedavi planı yapılır.

Bebeklerin göz rengi ne zaman netleşir?

Anne babaların en çok sorduğu sorulardan biri, mavi gözle doğmuş bebeklerinin göz renginin değişip değişmeyeceğidir. Göz rengi 2 yıldan sonra değişmez. 2 yaşında gözler maviyse öyle kalacaktır.  Ela veya açık kahverengi gözlerde bazen pubertede pek az koyulaşma izlenebilir.

Çocuklarda görme ne zaman ölçülebilir?

3 yaşından itibaren çocukların görmesi ölçülebilir. İlk muayenesi tamamen normalse, çocuğunuzun ikinci göz muayenesi 4 yaşını tamamlayınca programlanmıştır. Eğer ilk muayene normal olarak değerlendirilmediyse, göz doktorunuz bebeğinizi elbette daha önce görmek isteyecektir. Yine ilk muayene normal olmasına rağmen siz ya da çocuk doktorunuz olağan dışı bir durumla karşılaşırsanız göz hekimine görünmelisiniz. Rutin 4 yaş muayenesinde ilk yaşta yapılan motilite testleri tekrarlanır; kırma kusuru ölçülür ve görme ölçümü yapılır. Bu yaşta çocuklar henüz harfleri ya da sayıları bilmedikleri için, resimler, E kartları, C kartları veya HOTV (bu 4 harften oluşan bir eşel) kullanılabilir. Eğer ilk denemede çocuğun görmesi ölçülemediyse veya muayene bulguları ile bağdaşmayacak kadar düşük ölçüldüyse eve bir E kartı verilir ve bir ay içinde tekrar kliniğe davet edilir. Göz dibi muayenesi de eğer bir nedenle ilk kontrolünde yapılamadıysa bu kontrolde yapılacaktır. Herhangi bir nedenle ilk yaş muayenesi yapılamadıysa çocuk 4 yaş beklenmeden muayeneye götürülmelidir.

Prof. Dr. Nuray AkyolProf. Dr. Nuray Akyol
BLOG
Hasta Yorumları Tüm Yorumlar Göster
Hilal Tanrıkut

01.06.2017Güvenilir ve huzurlu bir muayene ve doğru teşhisin adresi bizim için Nuray Hocamız...Kendi de bir anne olduğundan çocuklara yaklaşımı son derece ılımlı. Titiz ve dikkatli, iletişime açık ...Aklınıza takılabilecek herşeyi sorabilirsiniz ve en güzeli tüm sorularınıza anlayabileceginiz cevaplar alabilirsiniz:) Beş yıldır kızımla birlikte her muayenede hem bilgilendik hem de keyifle sohbet ettik... Dr. İlksen Hilal Tanrıkut ( Mühendis) Zeynep Nazın Annesi

Alime Yüksel

30.05.2017Ben, kızım, eşim ve annemin gözleri yıllardır -yaklaşık 10 yıldır sevgili doktorumuz Nuray Akyol'a emanet. Hem ben hem eşim çocukluktan itibaren miyopuz. O nedenle şimdi 10 yaşında olan kızımızın göz muayenesini bebekliğinden itibaren düzenli yaptırdık. Nuray Hoca nerede biz orada. Alime Yüksel

Gülin Dökmeci

09.05.2017Uzun yıllar önce bir okul kazası vesilesiyle gittiğimiz hastanede tanışmıştık Nuray Hoca ile. O sırada oğlumun gözünde miyop olduğu tesadüfen ortaya çıktı. O zamandan beri, titizliği, bilgisi, ilgisi ,sevecen yaklaşımı ve alanındaki yenilikleri takip etmesiyle takdir ettiğimiz Nuray Hoca tüm ailemizin göz doktoru oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Gönül Mimioğlu

09.05.2017Glokom tanısı ile senelerdir tedavi görürken yolum bu konuda uzman olmanız dolayısı ile sizinle 2010 yılında kesişti. Bana bu konuda vermiş olduğunuz güven ile senelerdir takipte kalarak hastalığımın ilerlemesini durdurdunuz. Güler yüzünüz ve emeğiniz için binlerce teşekkür !

Erol Ertekin

05.05.2017Sizinle uzun yıllara dayanan doktor-hasta ilişkimiz oldu. Tedavim sırasında her hastaya olduğu gibi bana da gösterdiğiniz yakın ilgi nedeniyle şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Uzun yıllar göz hastalarına derman olmanız dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Erol Ertekin.

İlhan Güneri

28.04.2015Şeker hastasıyım, Nuray Hocama göz kontrolü için gittim. Ancak bu arada göz tansiyonunun yüksek olduğunu fark etti ve uzun bir süre takibe aldı. Takip sonucunda Glokom olduğu kanaatine vardı. Yaklaşık 10 yıldır Glokom takibin deyim. Göz tansiyonum düştü. HRT ve Görme alanı değerleri yaşa bağlı bozukluklar dışında iyi gidiyor. Hastalık teşhis ve tedavisi ile hasta takibindeki titizliği Nuray Hocanın en önemli özelliği. Her türlü sorunda zamanında önlem alıp tedavi eden Nuray Hocama minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla.

Doga Kahramangil

02.04.2017Nuray Hanım'ın yaklaşık 10 yıldır hastasıyım, aslında kendisi için ailemizin doktoru diyebilirim. Kendisine ilk ziyaretimizde henüz göz tansiyonu ölçümü yapılmayan bir yaşta olmama karşın tesadüfen ölçümüm alınmış ve yüksek çıkmıştı. Nuray Hanım bu tesadüfi bulgunun o zamandan peşine düşüp ailemizde varolan glokom öyküsünü de göz önünde bulundurarak beni takibe almıştı. Birçok test, birçok ölçüm, kimi zaman kendisinin “bir de ben ölçeyim” dediği uzun muayeneler 10-11 yaşlarında bir çocuğun en çok sevdiği şey değildi belki ancak kendisi tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamıştı. Bu süreçte ailemin tüm sorularını cevaplamış, her prosedürle ilgili açıklamalar yapmış, bir yandan da benim çocukça taleplerimi hep anlayışla karşılamıştı. Sadece göz tansiyonu için değil, gözle ilgili her türlü sorunumuzda ailecek kapısını çalar olmuştuk. Nuray Hanım'a hastalarına ilgisi, hekimliği ve anlayışı için teşekkür ediyorum.

Av. Mahmut EKİCİ-Sibel EKİCİ

17.03.2017Hayattaki yaşama sebeplerimiz, biricik evlatlarımızın üzerinde en çok titrediğimiz konu olan sağlıkları ve özellik göz sağlığı ve tedavileri hakkında Doktor Nuray Hanım'ın tıbbi bilgisinin yanı sıra göstermiş olduğu nezaket ve ilgisi bizleri çok memnun etmiştir. 300 km uzaktan da olsa en ufak bir göz problemimizde Doktor Nuray Hanım'a danışmak ve doktor Nuray Hanım'ın gösterdiği yollar ile oğullarımızı tedavi süreçlerinin olumlu sonuçlandığı görmek bizleri çok memnun ve mutlu etti. Ailecek göz problemlerimiz ile ilgili Doktor Nuray AKYOL Hanımefendiye danışmak ve tüm tedavi süreçlerini doktorumuz gözetiminde sürdürdürmek bizlere güven verdi. Bu durum için çok memnunuz. Alanında uzman bir tabip tarafından yardım ve destek görmek bizler için ve özellikle evlatlarımız için çok önemliydi. En kalbi teşekkürlerimizi,saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Nuray AkyolProf. Dr. Nuray AkyolGöz Hastalıkları
Telefon: 0312 466 7543
Prof. Dr. Nuray AkyolProf. Dr. Nuray AkyolGöz Hastalıkları
Telefon: 0312 466 7543